Giới thiệu

Giới thiệu Hiệp hội Thanh long Bình Thuận

Tên tiếng Anh : BinhThuan Dragon Fruit Association, viết tắt là BDA.

Hiệp hội Thanh long Bình Thuận là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chất kinh tế của những người sản xuất, nhà kinh doanh, chế biến xuất khẩu thanh long thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện.

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế – kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến Thanh long đảm bảo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho hội viên; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

Trụ sở của Hiệp hội đặt tại thành phố Phan Thiết, tùy theo yêu cầu mà lập chi nhánh và đại diện ở nơi cần thiết.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Địa chỉ: 17 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3822861 – Fax: 0252. 3822561
Website: www.hiephoithanhlongbinhthuan.com
Email: hiephoithanhlongbinhthuan@gmail.com

Back to top button